Skar?yski Wortal Turystyczny
  Zarejestruj się   | Strona Główna |     | Albumy |     | Forum |     | Artykuły |     | Poczta |              

           

   Turystyka
Strona G?ówna

HistoriaShow/Hide content
tree-T.gif Skar?yskoShow/Hide content
tree-T.gif Osada Kamienna do pocz?tku XXw
tree-T.gif Osada Kamienna 1914 - 1918
tree-T.gif Historia w datach
tree-T.gif Pomnik powsta?ców
tree-T.gif Przewa? staszicowski
tree-L.gif Trakt
tree-T.gif Bli?ynShow/Hide content
tree-T.gif Rozwój
tree-T.gif Górnictwo
tree-T.gif Jagie??o w Blizynie
tree-T.gif Gazeta z 1923r
tree-L.gif Monety
tree-T.gif MostkiShow/Hide content
tree-L.gif Historia
tree-T.gif ParszówShow/Hide content
tree-L.gif Zarys Historii
tree-T.gif SuchedniówShow/Hide content
tree-T.gif Zarys Historii 1
tree-L.gif Zarys Historii 2
tree-T.gif ??cznaShow/Hide content
tree-L.gif Zarys Historii
tree-L.gif InneShow/Hide content
tree-T.gif ?ZP AK PONURY
tree-T.gif Najstarsze domostwo
tree-L.gif Pseudonim OSET
Szlaki turystyczneShow/Hide content
tree-T.gif Objasnienia
tree-T.gif Szlaki pieszeShow/Hide content
tree-T.gif Wykaz szlaków pieszych
tree-T.gif Szlak czerwony
tree-T.gif Szlak ?ó?ty
tree-T.gif ?ladami górników
tree-T.gif Szlak zielony
tree-T.gif Szlak ?ó?ty 2
tree-L.gif Szlak czarny
tree-T.gif Szlaki roweroweShow/Hide content
tree-T.gif Berlin - Lwów
tree-T.gif Szlak niebieski
tree-L.gif Szlak czarny
tree-T.gif Szlaki konneShow/Hide content
tree-L.gif 80km konno
tree-L.gif WycieczkiShow/Hide content
tree-T.gif Le?nymi ?cie?kami
tree-T.gif W Lany Poniedzia?ek
tree-T.gif Kierz, Szyd?owiec ...
tree-T.gif Cel wycieczki…I??a
tree-T.gif Turystyka sp?ywowa
tree-T.gif Jastrz?b-Or?ów
tree-L.gif Wycieczka na ?ysic?
PTTK Skar?yskoShow/Hide content
tree-T.gif Regulamin odznak
tree-T.gif PTTKShow/Hide content
tree-T.gif Terminarz
tree-T.gif KronikaShow/Hide content
tree-T.gif XXXI Rajd BAB
tree-T.gif XIV Maraton Konecki
tree-T.gif VI Rajd Wiosenny
tree-L.gif X Rajd Miko?ajkowy
tree-L.gif 25 lat PTTK
MuzeaShow/Hide content
tree-T.gif Lista zabytków
tree-T.gif Muzeum im. Or?a Bia?ego
tree-T.gif Sanktuarium
tree-T.gif M. Zag??bia Staropolskiego
tree-T.gif Izba Pami?ci
tree-L.gif Muzeum Wsi Kieleckiej
GeologiaShow/Hide content
tree-T.gif Mapa geologiczna
tree-T.gif Jaskinie
tree-T.gif Sztolnie
tree-T.gif Kamienio?omyShow/Hide content
tree-T.gif Lista kamien.
tree-L.gif Kopulak
tree-L.gif G?azy narzutoweShow/Hide content
tree-T.gif G?az w Kierzu
tree-L.gif Skandynawski przybysz
ZabytkiShow/Hide content
tree-T.gif Mapa zabytków
tree-T.gif Zabytki technikiShow/Hide content
tree-T.gif Co i gdzie
tree-T.gif Starachowice
tree-T.gif Bobrza
tree-L.gif Nietulisko Fabryczne
tree-T.gif KapliczkiShow/Hide content
tree-L.gif Bukowa Góra
tree-T.gif Triangul
tree-T.gif Zalew Bzi?ski
tree-T.gif Rejon umocniony
tree-T.gif Dru?niczówka
tree-T.gif SynagogiShow/Hide content
tree-T.gif Samsonów
tree-L.gif Skar?ysko
tree-T.gif Cmentarze ?ydowskieShow/Hide content
tree-T.gif Skar?ysko
tree-L.gif Bodzentyn
tree-T.gif PomnikiShow/Hide content
tree-L.gif Klonów
tree-T.gif ZamkiShow/Hide content
tree-T.gif Dwór obronny w Modliszewicach
tree-T.gif Bodzentyn
tree-T.gif I??a
tree-T.gif Kurozw?ki
tree-T.gif Szyd?owiec
tree-T.gif Podzamcze Piekoszowskie
tree-L.gif Janowiec
tree-T.gif W?chockShow/Hide content
tree-T.gif Cystersi. Krowy, rudy i organy
tree-T.gif Pa?ac Schoenbergów
tree-L.gif Trzy rzuty beretem od Starachowic
tree-T.gif Ko?cio?yShow/Hide content
tree-T.gif Ko?cio?y
tree-T.gif ?wi?ta Katarzyna
tree-T.gif Ko?ció? farny ?w. Zygmunta
tree-L.gif Ko?ció? Wniebowzi?cia NMP
tree-L.gif Staro?ytne skarby Ponidzia
Baza noclegowaShow/Hide content
tree-T.gif Hotele
tree-T.gif AgroturystykaShow/Hide content
tree-T.gif Mostki
tree-T.gif Bli?yn
tree-T.gif Suchedniów
tree-T.gif Ko?oma?
tree-L.gif Parszów
tree-L.gif Zajazdy
Skar?yskie Tow.CyklistówShow/Hide content
tree-T.gif O nas - Cyklistach
tree-T.gif Kolejarze w Sielpi
tree-T.gif VII Skar?yski Rajd Rowerowy
tree-T.gif XIII Konecki Maraton
tree-T.gif IV Rajd Rowerowy
tree-L.gif XIV Konecki Maraton Rowerowy
Gdzie na weekendShow/Hide content
tree-T.gif Chlewiska
tree-T.gif Topornia
tree-T.gif Góra Che?m
tree-T.gif Kapkazy
tree-L.gif Radkowice

Zawrto?? Wortalu

Top
Polskie Towarzystwo HistoryczneShow/Hide content
· Rocznik 2010

   Dzia? przyrodniczy
Flora i Fauna
RoslinyShow/Hide content
tree-T.gif Czermie? b?otna
tree-T.gif Przylaszczka
tree-T.gif Okratek australijski
tree-T.gif Skar?yskie orchidee
tree-T.gif Wiosenne grzyby
tree-T.gif Orlik pospolity
tree-T.gif Borowik ceglastopory
tree-T.gif D?brówka roz?ogowa
tree-T.gif Ro?linne drapie?niki
tree-T.gif Brzoza czarna
tree-L.gif Czarcik?s ??kowy
Zwierz?taShow/Hide content
tree-T.gif PtakiShow/Hide content
tree-T.gif Awifauna Skar?yskaShow/Hide content
tree-T.gif Awifauna
tree-T.gif Uzupe?nienie I
tree-L.gif Uzupe?nienie II
tree-T.gif B?czek
tree-T.gif B?k
tree-T.gif Biegus zmienny
tree-T.gif Brodziec krwawodzioby
tree-T.gif G?? zbo?owa
tree-T.gif Grubodziób
tree-T.gif Jarz?bek
tree-T.gif Jemio?uszka
tree-T.gif Kaczka czernica
tree-T.gif Kokoszka
tree-T.gif Dzi?cio? du?y
tree-T.gif Dzierzba g?siorek
tree-T.gif Kopciuszek
tree-T.gif Jaskó?ka dymówka
tree-T.gif Ba?ant ?ownyShow/Hide content
tree-T.gif Opis gatunku
tree-L.gif Obserwacje
tree-L.gif Kruk - Corvus corax L.
tree-T.gif OwadyShow/Hide content
tree-T.gif Pok?onnik kamilla
tree-T.gif Ziele?czyk ostr??ynowiec
tree-T.gif Modraszek argiades
tree-T.gif Górówka meduza
tree-T.gif Strz?potek soplaczek
tree-T.gif Przeplatka aurinia
tree-T.gif Dostojka akwilionaris
tree-T.gif Pasyn lucylla
tree-T.gif Tygrzyk paskowany
tree-T.gif Klecanka polna
tree-T.gif Poskrzypka liliowa
tree-T.gif Trzyszcz piaskowy
tree-T.gif Trzyszcz polny
tree-T.gif Bujanka
tree-T.gif Mieniak stru?nik
tree-T.gif Bielinek rzepnik
tree-T.gif Modraszek teleius
tree-T.gif Wa?ka p?askobrzucha
tree-T.gif Moszenica wierzbówka
tree-T.gif Przeziernik osowiec
tree-T.gif ?anocha pobrz?cz
tree-T.gif Biegacz skórzasty
tree-T.gif Czerwo?czyk fioletek
tree-T.gif ?wierszcz polny
tree-L.gif Mieniak stru?nik
tree-T.gif SsakiShow/Hide content
tree-T.gif BobryShow/Hide content
tree-T.gif Skar?ysko
tree-T.gif Ole?nica
tree-L.gif Lubianka
tree-T.gif Wydry
tree-L.gif Wilki
tree-L.gif GadyShow/Hide content
tree-T.gif Padalec zwyczajny
tree-L.gif ?mija zygzakowata

Ochrona Przyrody
Parki KrajobrazoweShow/Hide content
tree-T.gif Suchedniowski
tree-L.gif Sieradowicki
RezerwatyShow/Hide content
tree-T.gif Barcza
tree-T.gif Rezerwat Cisa A
tree-T.gif Rezerwat Cisa B
tree-T.gif Ciechostowice
tree-T.gif Dalejów
tree-T.gif W dolinie Krasnej
tree-T.gif ?winia Góra
tree-T.gif ?winia Góra (EN)
tree-T.gif Rydno
tree-T.gif Kamie? Michnowski
tree-T.gif Wykus
tree-T.gif Ska?y w Krynkach
tree-L.gif Góra Grodowa
Pomnik przyrodyShow/Hide content
tree-T.gif Ska?ka Rejowska
tree-T.gif Bukowa Góra
tree-L.gif "Cyga?ska Kapa" i "Bia?y Kamie?"
Ciekawe miejscaShow/Hide content
tree-T.gif Diabelska Karczma
tree-T.gif Puszcza ?wi?tokrzyska
tree-T.gif Wschód na ?wi?tym Krzyzu
tree-T.gif Uroczysko "Pi?ty"
tree-T.gif Platforma na go?oborzu
tree-T.gif Bór mieszany
tree-T.gif Wiosenne motyle
tree-T.gif Bezimienny strumyk
tree-T.gif Bartek umiera
tree-T.gif Góra Che?m
tree-T.gif Radkowice
tree-L.gif Kapkazy

Woda
RzekiShow/Hide content
tree-T.gif Rzeka ?arnówka
tree-T.gif Dzieje rzeki Kamiennej
tree-L.gif Strumie? Kaczka
Gdzie na rybyShow/Hide content
tree-T.gif Ryby w okolicy
tree-T.gif Cha?cza
tree-T.gif Brody I??eckie
tree-T.gif Ja?le
tree-T.gif Mostki
tree-T.gif Piachy
tree-T.gif Rejów
tree-T.gif Suchedniów
tree-L.gif Zbo?enna
Opowie?ci z dnaShow/Hide content
tree-T.gif W?dkarska choroba
tree-L.gif Sobota na Brodach

   Inne informacje
Gminy Powiatu
Skarzysko-Kamienna
Skar?ysko Ko?cielne
SuchedniówShow/Hide content
tree-T.gif Skrótowo
tree-T.gif Po?o?enie
tree-T.gif ?rodowisko
tree-T.gif Zabytki
tree-T.gif Osadnictwo
tree-T.gif Zarys historii
tree-T.gif Historia w XXw
tree-L.gif Us?ugi
??cznaShow/Hide content
tree-T.gif Skrótowo
tree-T.gif Po?o?enie
tree-T.gif ?rodowisko
tree-T.gif Zabytki
tree-T.gif Osadnictwo
tree-T.gif Zarys historii
tree-L.gif Us?ugi
Blizyn

Ciekawostki
Z naszych wyprawShow/Hide content
tree-T.gif Wschód na ?wi?tym Krzy?u
tree-T.gif Z lotu ptaka
tree-T.gif Rajd SH Kotwica
tree-T.gif Prastary las
tree-T.gif Road Runners
tree-T.gif Wielka tajemnica Emeryka
tree-T.gif W?skotorówk? do Lipia
tree-T.gif Wykus 2006
tree-T.gif Motocross Bli?yn
tree-T.gif Nepomuki regionu
tree-T.gif Muzeum im. Or?a Bia?ego
tree-T.gif Redakcja przy pracy...
tree-T.gif Tablice BHP w Starachowicach
tree-T.gif KTD-458 ORP "Odwa?ny"
tree-T.gif XII Jarmark I??ecki
tree-T.gif Bieg prze?ajowy w Bli?ynie
tree-T.gif ?wi?to Herbaty i Kawy
tree-T.gif Zalejowa
tree-T.gif Ja lubie je??
tree-T.gif Jak to licznik ...
tree-T.gif 11.11.2006
tree-T.gif Wycieczka na ?ysic?
tree-T.gif Dzionie rakowskie
tree-T.gif Mostki inaczej
tree-L.gif Plener Malarski
KoncertyShow/Hide content
tree-T.gif Orkiestry D?te
tree-L.gif Koncerty Bli?y?skieShow/Hide content
tree-L.gif Ratujemy ko?ció?ek ?w. Zofii

Wywiady, artyku?yShow/Hide content
tree-T.gif Wykreowa? mark?
tree-T.gif Ja o tym nie marzy?em
tree-T.gif Wyspy nie oddamy
tree-T.gif Wspom. P. ?wierczy?skiego
tree-T.gif Klaster turystyczny
tree-L.gif Wyk?ad dr Piotra Kardysia


   Ankiety/Sondy
Czy wiesz co to Rydno?

Wiem od dawna
Dowiedzia?em si? na Pikniku
Nie mam poj?ciaWyniki
Ankiety

Głosów 2386

   Dodatki
Wpisz się do Księgi

Filmoteka

Nasza Ekipa

Forum dyskusyjne

Kalendarz

Napisz Newsa

Kontakt

Co w Wortalu

Prenumerata biuletynu

Archiwum Newsów

Szukaj w Wortalu

Poleć Nasz Wortal


   Galerie Wortalu

DSCF6982_sokol.JPG
  
muchomor_km.jpg
  
DSCF7049.JPG
  
2005-10-08 044_fkaczka_przy_wyspie_km.jpg
  
3~1.jpg
  
Lycaena_dispar_km.jpg
  
biegmetaost.jpg
  
janowiec2007_0819(038)_makieta_zamku.jpg
  
DSCF3670_doz03_km.jpg
  
baodzentyn1.jpg
  
piachy_sikorka_czarnoglowa_0867_km.jpg
  
arlekin_2008_02_21_0527 kopia.jpg
  
DSCF3675_wladze_km.jpg
  
sarna_2008_03_16_1106.jpg
  
DSCF7200_cis.jpg
  
swinia2006_0121(017).JPG
  
DSCF3167.JPG
  
ATT00236.jpg
  
bukowa2007_lepieznik3.jpg
  
DSCF7778_brzeg.jpg
  
rajd_t.jpg
  
DSCF1841.JPG
  
gagaty_2008_06_25_08_km.jpg
  
img_4408s.jpg
  
29.jpg
  Platforma na go?oborzu
Kiedy wybiera?em si? na pocz?tku maja w Góry ?wi?tokrzyskie, mia?em ze sob? tekst z gazety "Echo Dnia" pt. "Go?oborze w stali i betonie!". Poniewa? pochodzi? z 1 kwietnia nie by?em pewien, czy jego tre?? nie jest prima aprilisowym ?artem. Niestety, po wej?ciu na ?ys? Gór? okaza?o si?, ?e betonowe fundamenty ju? stoj?, a ca?o?? inwestycji ma zosta? uko?czona przed wakacjami. Chodzi o platform? widokow?, jak? stawia si? u szczytu go?oborzy Kobendzy. Konstrukcja ze stali i betonu ma mie? szeroko?? trzech i d?ugo?? ponad sze??dziesi?ciu metrów. Podtr zymywa? j? b?dzie dziewi?tna?cie betonowych stóp osadzonych mi?dzy kamieniami na g??boko?ci 1,2 m.
Go?oborze - Foto: Master


Po co taka budowla w tym miejscu? Inicjator pomys?u (jest nim dyrekcja ?wi?tokrzyskiego Parku Narodowego) argumentuje, ?e platforma ma s?u?y? bezpiecze?stwu turystów - do tej pory zdarza?y si? zwichni?cia i skr?cenia nóg osób przemieszczaj?cych si? po górnej cz??ci go?oborza - a tak?e ochronie przyrody na dotychczas u?ytkowanej ?cie?ce oraz poprawie warunków widoczno?ci. Zast?pca dyrektora Parku, Andrzej Szczocarz twierdzi, ?e albo park trzeba zamkn?? przed turystami, albo pozwoli?, by dalej rozdeptywali go?oborze. Czy tak jest w istocie?

?wi?tokrzyski PN chroni ledwie ma?y skrawek regionu ?wi?tokrzyskiego, wyró?niaj?cego si? niezwyk?ym bogactwem kulturowo-przyrodniczym. Z uwagi na te walory by? drugim obszarem w kraju obj?tym najwy?sz? ochron? przyrody. 7600 ha Parku nie stanowi zwartego kompleksu. Jest to rozci?gni?ty w kierunku WNW-ESE pas z dodatkowymi, oderwanymi od rdzenia dwiema enklawami (Las Serwis i Che?mowa Góra). Przedmiotem ochrony s? g?ównie pozosta?o?ci pierwotnej puszczy jod?owej - tej samej, o której Stefan ?eromski pisa?, ?e "jest niczyja - nie moja ani twoja, ani nasza, jeno bo?a, ?wi?ta!" . Inne walory to wielowiekowe dziedzictwo kulturowe i geologiczne - go?oborza nale?? do najwi?kszych tego typu form w ca?ych europejskich waryscydach. Oprócz rozcz?onkowania, kolejnym zagro?eniem Parku jest du?e nasycenie elementami antropogenicznymi - chodzi o asfaltowe drogi oraz o ogromn? wie?? nadawcz? na ?wi?tym Krzy?u i jedno z najwi?kszych w Europie centrów us?ug satelitarnych w Psarach. Stalowa platforma do??czy do listy wybitnie psuj?cych krajobraz i atmosfer? miejsca.

Z argumentami w?adz Parku mo?na dyskutowa? - na ryzyko drobnych urazów s? nara?eni wszyscy tury?ci i je?li kto? w ogóle wchodzi z domu, to bierze to pod uwag?. Rozdeptywanie go?oborzy wydaje si? by? do?? powolnym procesem - buduj? je zwietrza?e bloki bardzo starych kambryjskich piaskowców kwarcytowych. O tym, ?e ska?y s? bardzo odporne ?wiadczy cho?by fakt, i? tworz? najwy?sze szczyty Pasma G?ównego. Je?li problem istotnie by? powa?ny, to czy nie nale?a?o poszuka? innych, mniej inwazyjnych rozwi?za?? A je?li ju? istotnie trzeba by?o stworzy? jak?? barier?, to czy nie mo?na jej by?o wykona? z bardziej odpowiednich materia?ów, jak cho?by drewno? By? mo?e trzeba by konserwowa? je cz??ciej ni? stal, ale park narodowy to ?wi?tynia przyrody, nie za? wolny rynek i trzeba szuka? rozwi?za? najlepszych, a nie najta?szych czy najwygodniejszych. Wnioskodawcy argumentuj? jednak, ?e budowla z drewna i kamienia znacznie silniej ingerowa?aby w ?rodowisko ni? konstrukcja stalowa. Zaskakuj? równie? rozmiary platformy - czy dwa poziomy po??czone schodami to nie przesada? Je?li ju? mowa o pieni?dzach - ca?o?? ma kosztowa? 414 tys., a finansowa? przedsi?wzi?cie ma oprócz Parku tak?e Narodowy Fundusz Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Wodnej oraz Fundacja Ekofundusz.
W?tpliwo?ci wobec tej inwestycji i jej kszta?tu maj? nie tylko ?rodowiska ekologiczne. Przewodnik, z którym rozmawia?em o tym na szczycie, kiwa? g?ow? z dezaprobat?. Regionali?ci przestrzegaj? przed stopniowym, ale sukcesywnym nasycaniem ostatnich skrawków naturalnej przyrody elementami zaburzaj?cymi harmoni?. Wielu by?ych cz?onków Rady Naukowej ?PN uwa?a, ?e to skandal. Jej by?y przewodnicz?cy, Alojzy Kowalkowski, zastanawia si?, czy to przypadek, ?e wszyscy, którzy byli przeciwni inwestycji nie zostali wybrani do nowej rady. Ale nawet przewodnicz?cy nowej rady, Marek Jó?wiak, twierdzi, ?e nie liczono si? ze zdaniem jej cz?onków. Po co w takim razie powo?ywa? cia?a doradcze, skoro i tak decyzje s? ju? z góry ustalone?

W efekcie budowy naruszona zostanie nie tylko tkanka przyrodnicza, ale i kulturowa - platforma wchodzi w dawny wa? kultowy, b?d?cy pozosta?o?ci? po czasach poga?skich. Z drugiej strony, to w?a?nie rekonstrukcja zniszczonego wa?u jest jednym z argumentów za budow? platformy. Trzeba te? pami?ta? o jeszcze jednym problemie - wszelkie tego typu budowle generuj? dodatkowe zagro?enia. Wi?kszy komfort wej?cia na go?oborze to d?u?szy zwykle postój zwiedzaj?cych (a to mo?e oznacza? np. zrzucanie ?mieci - które b?d? mog?y si? rozprzestrzenia? na znacznie dalsze odleg?o?ci ni? do tej pory) i kolejne oczekiwania ze strony turystów domagaj?cych si? wygód.

Z materia?ów, które otrzyma?em od dyrekcji parku wynika, ?e pod wzgl?dem formalnym wszystko jest w porz?dku. Recenzent wniosku, Beata Sielewicz (Lubelska Konserwator Przyrody), pozytywnie oceni?a projekt platformy. Napisa?a m.in.: "Projekt niesie ze sob? tak?e dodatkowe efekty dydaktyczne, polegaj?ce na u?wiadamianiu zwiedzaj?cym nie tylko warto?ci przyrodniczych chronionych w parku narodowym, ale tak?e ich wra?liwo?ci na presj?, potrzeby ich uszanowania oraz du?ych nak?adów pracy i kosztów, ponoszonych przez zarz?dc? obszaru w celu bezpiecznego ich udost?pniania" .

Zadanie zatytu?owane "Ochrona i odtworzenie zniszczonego ekosystemu go?oborza na ?y?cu" jest realizowane przy zachowaniu wszelkich wymogów prawnych i formalnych. Wnioskodawca przed?o?y? wszystkie wymagane dokumenty, m.in. pozwolenie na budow? wydane przez Wójta Gminy Nowa S?upia i zezwolenie ?wi?tokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Planowane rozwi?zanie zyska?o pozytywn? ocen? w oparciu m.in. o nast?puj?ce cechy: trwa?o?? i odporno?? na warunki meteorologiczne i presj? du?ej liczby zwiedzaj?cych (ok. 100 tys. odwiedzaj?cych go?oborze rocznie) oraz ma?y wp?yw na ekosystem go?oborza (a?urowa platforma pozwala na przenikanie ?wiat?a s?onecznego i opadów).

W uzasadnieniu dyrektora ?PN czytamy: "Zwiedzaj?cy b?d? si? porusza? po dwubiegowych schodach umieszczonych nad terenem, które b?d? ko?czy? si? platform? widokow? o ??cznej powierzchni 240 m2. Przed wej?ciem na schody zwiedzaj?cy b?d? oczekiwa? na ogrodzonym terenie z umieszczonymi wzd?u? ogrodzenia ?awami. Na wej?ciu z drogi asfaltowej zostanie umieszczona symboliczna brama oraz schron przeciwdeszczowy. Ponadto wzd?u? trasy zwiedzania rozmieszczone zostan? przystanki zawieraj?ce informacje na temat walorów zwiedzanego terenu. Konstrukcj? zaprojektowano tak, aby stworzy? zwiedzaj?cym wra?enie znajdowania si? bezpo?rednio na go?oborzu poprzez umieszczenie schodów i platformy tu? nad gruntem (od 0,5 do 1,5 m), zastosowanie a?urowych krat pomostowych oraz zaprojektowanie otworu wewn?trz platformy widokowej. Ca?a konstrukcja zosta?a zaprojektowane z cienkich profili ocynkowanej stali. Znajduje si? ona wewn?trz drzewostanu i nie b?dzie widoczna z odleg?o?ci wi?kszej ni? 30 do 100 m".

Szans na powstrzymanie budowy ju? nie ma. Platforma stan??a i b?dzie mo?na si? przekona?, jak spe?nia swoj? rol?. Po niepochlebnych artyku?ach prasowych i uwagach wysuwanych z ró?nych stron zadecydowano pono? o obudowaniu platformy drewnem. Teraz pozostaje tylko uwa?nie ?ledzi? wp?yw inwestycji na przyrod?.


Foto: Rzuku


Andrzej Ginalski

?ród?o: www.pracownia.org.pl
Dostarczy?: heodes

Prawa autorskie © Skar?yski Wortal Turystyczny Wszystkie prawa zastrzeżone.

Opublikowane: 2006-02-20 (12298 odsłon)

[ Wróć ]

Theme Design© 2004(c) by: Lorkan Themes

Wszystkie znaki © nale?a do ich prawowitych w?ascicieli
PHP-Nuke Copyright © 2004 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL.
PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Powered by TURBO NUKE PL

Tworzenie strony: 0.09 sekund


TOP SWIETOKRZYSKIE !