Skar?yski Wortal Turystyczny
  Zarejestruj się   | Strona Główna |     | Albumy |     | Forum |     | Artykuły |     | Poczta |              

           

   Turystyka
Strona G?ówna

HistoriaShow/Hide content
tree-T.gif Skar?yskoShow/Hide content
tree-T.gif Osada Kamienna do pocz?tku XXw
tree-T.gif Osada Kamienna 1914 - 1918
tree-T.gif Historia w datach
tree-T.gif Pomnik powsta?ców
tree-T.gif Przewa? staszicowski
tree-L.gif Trakt
tree-T.gif Bli?ynShow/Hide content
tree-T.gif Rozwój
tree-T.gif Górnictwo
tree-T.gif Jagie??o w Blizynie
tree-T.gif Gazeta z 1923r
tree-L.gif Monety
tree-T.gif MostkiShow/Hide content
tree-L.gif Historia
tree-T.gif ParszówShow/Hide content
tree-L.gif Zarys Historii
tree-T.gif SuchedniówShow/Hide content
tree-T.gif Zarys Historii 1
tree-L.gif Zarys Historii 2
tree-T.gif ??cznaShow/Hide content
tree-L.gif Zarys Historii
tree-L.gif InneShow/Hide content
tree-T.gif ?ZP AK PONURY
tree-T.gif Najstarsze domostwo
tree-L.gif Pseudonim OSET
Szlaki turystyczneShow/Hide content
tree-T.gif Objasnienia
tree-T.gif Szlaki pieszeShow/Hide content
tree-T.gif Wykaz szlaków pieszych
tree-T.gif Szlak czerwony
tree-T.gif Szlak ?ó?ty
tree-T.gif ?ladami górników
tree-T.gif Szlak zielony
tree-T.gif Szlak ?ó?ty 2
tree-L.gif Szlak czarny
tree-T.gif Szlaki roweroweShow/Hide content
tree-T.gif Berlin - Lwów
tree-T.gif Szlak niebieski
tree-L.gif Szlak czarny
tree-T.gif Szlaki konneShow/Hide content
tree-L.gif 80km konno
tree-L.gif WycieczkiShow/Hide content
tree-T.gif Le?nymi ?cie?kami
tree-T.gif W Lany Poniedzia?ek
tree-T.gif Kierz, Szyd?owiec ...
tree-T.gif Cel wycieczki…I??a
tree-T.gif Turystyka sp?ywowa
tree-T.gif Jastrz?b-Or?ów
tree-L.gif Wycieczka na ?ysic?
PTTK Skar?yskoShow/Hide content
tree-T.gif Regulamin odznak
tree-T.gif PTTKShow/Hide content
tree-T.gif Terminarz
tree-T.gif KronikaShow/Hide content
tree-T.gif XXXI Rajd BAB
tree-T.gif XIV Maraton Konecki
tree-T.gif VI Rajd Wiosenny
tree-L.gif X Rajd Miko?ajkowy
tree-L.gif 25 lat PTTK
MuzeaShow/Hide content
tree-T.gif Lista zabytków
tree-T.gif Muzeum im. Or?a Bia?ego
tree-T.gif Sanktuarium
tree-T.gif M. Zag??bia Staropolskiego
tree-T.gif Izba Pami?ci
tree-L.gif Muzeum Wsi Kieleckiej
GeologiaShow/Hide content
tree-T.gif Mapa geologiczna
tree-T.gif Jaskinie
tree-T.gif Sztolnie
tree-T.gif Kamienio?omyShow/Hide content
tree-T.gif Lista kamien.
tree-L.gif Kopulak
tree-L.gif G?azy narzutoweShow/Hide content
tree-T.gif G?az w Kierzu
tree-L.gif Skandynawski przybysz
ZabytkiShow/Hide content
tree-T.gif Mapa zabytków
tree-T.gif Zabytki technikiShow/Hide content
tree-T.gif Co i gdzie
tree-T.gif Starachowice
tree-T.gif Bobrza
tree-L.gif Nietulisko Fabryczne
tree-T.gif KapliczkiShow/Hide content
tree-L.gif Bukowa Góra
tree-T.gif Triangul
tree-T.gif Zalew Bzi?ski
tree-T.gif Rejon umocniony
tree-T.gif Dru?niczówka
tree-T.gif SynagogiShow/Hide content
tree-T.gif Samsonów
tree-L.gif Skar?ysko
tree-T.gif Cmentarze ?ydowskieShow/Hide content
tree-T.gif Skar?ysko
tree-L.gif Bodzentyn
tree-T.gif PomnikiShow/Hide content
tree-L.gif Klonów
tree-T.gif ZamkiShow/Hide content
tree-T.gif Dwór obronny w Modliszewicach
tree-T.gif Bodzentyn
tree-T.gif I??a
tree-T.gif Kurozw?ki
tree-T.gif Szyd?owiec
tree-T.gif Podzamcze Piekoszowskie
tree-L.gif Janowiec
tree-T.gif W?chockShow/Hide content
tree-T.gif Cystersi. Krowy, rudy i organy
tree-T.gif Pa?ac Schoenbergów
tree-L.gif Trzy rzuty beretem od Starachowic
tree-T.gif Ko?cio?yShow/Hide content
tree-T.gif Ko?cio?y
tree-T.gif ?wi?ta Katarzyna
tree-T.gif Ko?ció? farny ?w. Zygmunta
tree-L.gif Ko?ció? Wniebowzi?cia NMP
tree-L.gif Staro?ytne skarby Ponidzia
Baza noclegowaShow/Hide content
tree-T.gif Hotele
tree-T.gif AgroturystykaShow/Hide content
tree-T.gif Mostki
tree-T.gif Bli?yn
tree-T.gif Suchedniów
tree-T.gif Ko?oma?
tree-L.gif Parszów
tree-L.gif Zajazdy
Skar?yskie Tow.CyklistówShow/Hide content
tree-T.gif O nas - Cyklistach
tree-T.gif Kolejarze w Sielpi
tree-T.gif VII Skar?yski Rajd Rowerowy
tree-T.gif XIII Konecki Maraton
tree-T.gif IV Rajd Rowerowy
tree-L.gif XIV Konecki Maraton Rowerowy
Gdzie na weekendShow/Hide content
tree-T.gif Chlewiska
tree-T.gif Topornia
tree-T.gif Góra Che?m
tree-T.gif Kapkazy
tree-L.gif Radkowice

Zawrto?? Wortalu

Top
Polskie Towarzystwo HistoryczneShow/Hide content
· Rocznik 2010

   Dzia? przyrodniczy
Flora i Fauna
RoslinyShow/Hide content
tree-T.gif Czermie? b?otna
tree-T.gif Przylaszczka
tree-T.gif Okratek australijski
tree-T.gif Skar?yskie orchidee
tree-T.gif Wiosenne grzyby
tree-T.gif Orlik pospolity
tree-T.gif Borowik ceglastopory
tree-T.gif D?brówka roz?ogowa
tree-T.gif Ro?linne drapie?niki
tree-T.gif Brzoza czarna
tree-L.gif Czarcik?s ??kowy
Zwierz?taShow/Hide content
tree-T.gif PtakiShow/Hide content
tree-T.gif Awifauna Skar?yskaShow/Hide content
tree-T.gif Awifauna
tree-T.gif Uzupe?nienie I
tree-L.gif Uzupe?nienie II
tree-T.gif B?czek
tree-T.gif B?k
tree-T.gif Biegus zmienny
tree-T.gif Brodziec krwawodzioby
tree-T.gif G?? zbo?owa
tree-T.gif Grubodziób
tree-T.gif Jarz?bek
tree-T.gif Jemio?uszka
tree-T.gif Kaczka czernica
tree-T.gif Kokoszka
tree-T.gif Dzi?cio? du?y
tree-T.gif Dzierzba g?siorek
tree-T.gif Kopciuszek
tree-T.gif Jaskó?ka dymówka
tree-T.gif Ba?ant ?ownyShow/Hide content
tree-T.gif Opis gatunku
tree-L.gif Obserwacje
tree-L.gif Kruk - Corvus corax L.
tree-T.gif OwadyShow/Hide content
tree-T.gif Pok?onnik kamilla
tree-T.gif Ziele?czyk ostr??ynowiec
tree-T.gif Modraszek argiades
tree-T.gif Górówka meduza
tree-T.gif Strz?potek soplaczek
tree-T.gif Przeplatka aurinia
tree-T.gif Dostojka akwilionaris
tree-T.gif Pasyn lucylla
tree-T.gif Tygrzyk paskowany
tree-T.gif Klecanka polna
tree-T.gif Poskrzypka liliowa
tree-T.gif Trzyszcz piaskowy
tree-T.gif Trzyszcz polny
tree-T.gif Bujanka
tree-T.gif Mieniak stru?nik
tree-T.gif Bielinek rzepnik
tree-T.gif Modraszek teleius
tree-T.gif Wa?ka p?askobrzucha
tree-T.gif Moszenica wierzbówka
tree-T.gif Przeziernik osowiec
tree-T.gif ?anocha pobrz?cz
tree-T.gif Biegacz skórzasty
tree-T.gif Czerwo?czyk fioletek
tree-T.gif ?wierszcz polny
tree-L.gif Mieniak stru?nik
tree-T.gif SsakiShow/Hide content
tree-T.gif BobryShow/Hide content
tree-T.gif Skar?ysko
tree-T.gif Ole?nica
tree-L.gif Lubianka
tree-T.gif Wydry
tree-L.gif Wilki
tree-L.gif GadyShow/Hide content
tree-T.gif Padalec zwyczajny
tree-L.gif ?mija zygzakowata

Ochrona Przyrody
Parki KrajobrazoweShow/Hide content
tree-T.gif Suchedniowski
tree-L.gif Sieradowicki
RezerwatyShow/Hide content
tree-T.gif Barcza
tree-T.gif Rezerwat Cisa A
tree-T.gif Rezerwat Cisa B
tree-T.gif Ciechostowice
tree-T.gif Dalejów
tree-T.gif W dolinie Krasnej
tree-T.gif ?winia Góra
tree-T.gif ?winia Góra (EN)
tree-T.gif Rydno
tree-T.gif Kamie? Michnowski
tree-T.gif Wykus
tree-T.gif Ska?y w Krynkach
tree-L.gif Góra Grodowa
Pomnik przyrodyShow/Hide content
tree-T.gif Ska?ka Rejowska
tree-T.gif Bukowa Góra
tree-L.gif "Cyga?ska Kapa" i "Bia?y Kamie?"
Ciekawe miejscaShow/Hide content
tree-T.gif Diabelska Karczma
tree-T.gif Puszcza ?wi?tokrzyska
tree-T.gif Wschód na ?wi?tym Krzyzu
tree-T.gif Uroczysko "Pi?ty"
tree-T.gif Platforma na go?oborzu
tree-T.gif Bór mieszany
tree-T.gif Wiosenne motyle
tree-T.gif Bezimienny strumyk
tree-T.gif Bartek umiera
tree-T.gif Góra Che?m
tree-T.gif Radkowice
tree-L.gif Kapkazy

Woda
RzekiShow/Hide content
tree-T.gif Rzeka ?arnówka
tree-T.gif Dzieje rzeki Kamiennej
tree-L.gif Strumie? Kaczka
Gdzie na rybyShow/Hide content
tree-T.gif Ryby w okolicy
tree-T.gif Cha?cza
tree-T.gif Brody I??eckie
tree-T.gif Ja?le
tree-T.gif Mostki
tree-T.gif Piachy
tree-T.gif Rejów
tree-T.gif Suchedniów
tree-L.gif Zbo?enna
Opowie?ci z dnaShow/Hide content
tree-T.gif W?dkarska choroba
tree-L.gif Sobota na Brodach

   Inne informacje
Gminy Powiatu
Skarzysko-Kamienna
Skar?ysko Ko?cielne
SuchedniówShow/Hide content
tree-T.gif Skrótowo
tree-T.gif Po?o?enie
tree-T.gif ?rodowisko
tree-T.gif Zabytki
tree-T.gif Osadnictwo
tree-T.gif Zarys historii
tree-T.gif Historia w XXw
tree-L.gif Us?ugi
??cznaShow/Hide content
tree-T.gif Skrótowo
tree-T.gif Po?o?enie
tree-T.gif ?rodowisko
tree-T.gif Zabytki
tree-T.gif Osadnictwo
tree-T.gif Zarys historii
tree-L.gif Us?ugi
Blizyn

Ciekawostki
Z naszych wyprawShow/Hide content
tree-T.gif Wschód na ?wi?tym Krzy?u
tree-T.gif Z lotu ptaka
tree-T.gif Rajd SH Kotwica
tree-T.gif Prastary las
tree-T.gif Road Runners
tree-T.gif Wielka tajemnica Emeryka
tree-T.gif W?skotorówk? do Lipia
tree-T.gif Wykus 2006
tree-T.gif Motocross Bli?yn
tree-T.gif Nepomuki regionu
tree-T.gif Muzeum im. Or?a Bia?ego
tree-T.gif Redakcja przy pracy...
tree-T.gif Tablice BHP w Starachowicach
tree-T.gif KTD-458 ORP "Odwa?ny"
tree-T.gif XII Jarmark I??ecki
tree-T.gif Bieg prze?ajowy w Bli?ynie
tree-T.gif ?wi?to Herbaty i Kawy
tree-T.gif Zalejowa
tree-T.gif Ja lubie je??
tree-T.gif Jak to licznik ...
tree-T.gif 11.11.2006
tree-T.gif Wycieczka na ?ysic?
tree-T.gif Dzionie rakowskie
tree-T.gif Mostki inaczej
tree-L.gif Plener Malarski
KoncertyShow/Hide content
tree-T.gif Orkiestry D?te
tree-L.gif Koncerty Bli?y?skieShow/Hide content
tree-L.gif Ratujemy ko?ció?ek ?w. Zofii

Wywiady, artyku?yShow/Hide content
tree-T.gif Wykreowa? mark?
tree-T.gif Ja o tym nie marzy?em
tree-T.gif Wyspy nie oddamy
tree-T.gif Wspom. P. ?wierczy?skiego
tree-T.gif Klaster turystyczny
tree-L.gif Wyk?ad dr Piotra Kardysia


   Ankiety/Sondy
Czy wiesz co to Rydno?

Wiem od dawna
Dowiedzia?em si? na Pikniku
Nie mam poj?ciaWyniki
Ankiety

Głosów 2386

   Dodatki
Wpisz się do Księgi

Filmoteka

Nasza Ekipa

Forum dyskusyjne

Kalendarz

Napisz Newsa

Kontakt

Co w Wortalu

Prenumerata biuletynu

Archiwum Newsów

Szukaj w Wortalu

Poleć Nasz Wortal


   Galerie Wortalu

zer8.jpg
  
ula6.JPG
  
DSCF5814_ekipa_orzed_piecem.JPG
  
sw_krzyz_2007_12_30_1465.jpg
  
tarnina5.jpg
  
DSCF1889.JPG
  
skam2.jpg
  
DSCF3357_portret klecanki.jpg
  
Kaplica ?w. Rocha1706.jpg
  
DSCF7605_kanal_km.jpg
  
pliszka_gorska_2_mala.jpg
  
8.JPG
  
DSCF8565_widok_na_lysice.jpg
  
img_4304.jpg
  
DSCF6461_szlak_zolty-23_wawrzyniec_kaczmarczyk.JPG
  
strumien_20062007_0311(004)_km.jpg
  
DSCF4746_rosiczka.jpg
  
DSCF3161.JPG
  
starachowice2007_0715(011)_07)_08)_09)_10)_bichrom.jpg
  
Img_4887.jpg
  
rydno0011_szalas01.jpg
  
grzyb_atak_dab.png
  
DSCF6414_najw.JPG
  
barcza_2.jpg
  
Samsonów_wieza_gichtociagowa~0.jpg
  B?k — Botaurus stellaris L.
Rodzaj: Botaurus Steph.Dziób stosunkowo krótki, palce bardzo d?ugie, palec ?rodkowy wraz z pazurem znacznie d?u?szy od skoku. Upierzenie bardzo mi?kkie i lu?ne, szczególnie na g?owie i po bokach szyi wyd?u?one. Ubarwienie gliniastobr?zowe, upstrzone licznymi czarnymi i czarnobr?zowymi plamami oraz falami. U nas jeden gatunek.


Czapla 'b?k, czapla b?k wi?kszy, b?k w?a?ciwy, czapla huk;
Cechy gatunku. Mniej wi?cej wielko?ci myszo?owa. Upierzenie gliniastobr?zowe, upstrzone czarnymi i br?zowymi plamami. Wierzch g?owy czarny.

B?k jest rozpowszechniony na ni?u Polski wsz?dzie tam, gdzie trzcina porastaj?ca bagna tworzy wi?ksze skupienia; nigdzie jednak nie jest liczny. Poza granicami naszego kraju wyst?puje w ca?ej Europie od Morza ?ródziemnego — z wyj?tkiem Grecji — do po?udniowej Szwecji i od Anglii do Japonii. W Azji si?ga na pó?noc mniej wi?cej do 65°, na po?udnie do Mezopotamii i pó?nocnych Chin.


Opis: B?k (Botaurus stellaris)
Autor: Marek Szczepanek

G?os b?ka...kliknij i pos?uchaj.


B?k trzyma si? wy??cznie pasa trzcin lub ?óz porastaj?cych brzegi moczarów, stawów i jezior, wymaga jednak wi?kszych kompleksów tej ro?linno?ci, tworz?cej trudno dost?pny i zwarty g?szcz. Poniewa? wraca wczesn? wiosn?, na kilka tygodni przed wyro?ni?ciem ?wie?ej trzciny, zatrzymuje si? jedynie tam, gdzie z ubieg?ego roku pozosta? g?szcz suchych badyli, w?ród których od razu mo?e znale?? odpowiedni? os?on?.

Je?eli w zimie trzcina zosta?a skoszona i wczesn? wiosn? brzegi s? ods?oni?te, b?k omija teren, w którym gnie?dzi? si? przed rokiem. Tym si? t?umaczy nieregularne pojawianie si? b?ków nad niektórymi jeziorami: przez kilka lat odzywaj? si? one z wielu stron, a pó?niej przez d?u?szy czas nie s?ycha? ani jednego.

B?k ?yje bardzo skrycie i przez ca?y dzie? nie wychodzi z pasa trzcin. Dopiero pó?nym wieczorem i w nocy zmienia miejsce lub przelatuje w trzciny s?siednie, na drug? stron? jeziora. Jego ubarwienie doskonale zlewa . si? z kolorem suchych badyli, jak równie? z barw? dolnej partii ?wie?ych trzcin. Nale?y podkre?li?, ?e dolne partie ?wie?ej, rosn?cej trzciny nie s? zielone, lecz ju? w czerwcu maj? barw? ?ó?taw?, tak? sam? jak badyle zesch?e. Zatem szata b?ka nigdy nie odcina si? od barwy otaczaj?cej ro?linno?ci. Samiec nie ró?ni si? od samicy i jego ca?e upierzenie jest mniej lub wi?cej gliniastobr?zowe z czarnymi i ciemnobr?zowymi plamami. Wierzch g?owy czarny z ?ó?tymi brzegami piór w stron? karku. Szyja ?ó?tawobr?zowa z w?skimi ciemnymi falami, podgardle ?ó?tawobia?e po?rodku z rdzaw? smug?. Spód cia?a kremowo?ó?ty, popstrzony rdzawymi strza?kami, grzbiet czarny z ?ó?tawobr?zowymi zygzakami na brzegach piór. Lotki i sterówki rdzawo?ó?te z nieregularnymi czarnymi plamami. Dziób zielonkawo?ó?ty z rogow? kraw?dzi?, nogi ?ó?tawozielone, t?czówki po?rodku ?ó?te, po brzegach czerwone.

Upierzenie m?odych jest prawie takie samo i ró?ni si? jedynie tym, ?e ciemny rysunek ma ton bardziej br?zowawy.

Wymiary: d?ugo?? cia?a 65—70 cm, rozpi?to?? skrzyde? 110—115 cm, skrzyd?o 32—35 cm, ogon 11,5 cm, dziób 7 cm, skok 10 cm; waga oko?o 1250 g.

W niebezpiecze?stwie b?k nie zrywa si? do ucieczki, lecz wyci?ga szyj? i nastawia dziób pionowo w gór?, a pióra przyk?ada do cia?a, skutkiem czego wydaje si? cienki i d?ugi jak linijka. Jedynie ku do?owi cia?o jego nieco si? rozszerza. W tej pozycji najzupe?niej zacieraj? si? kontury ptaka i równocze?nie staje si? on ?udz?co podobny do wi?zki suchych trzcin. Zbli?aj?ce si? niebezpiecze?stwo, np. przechodz?cego cz?owieka, ?ledzi jednak nieustannie i spogl?da oczyma zwróconymi przed siebie, mimo ?e g?owa wzniesiona jest pionowo w gór?. B?k patrzy zatem poprzez w?asny podbródek, a w miar? poruszania si? cz?owieka stale lekko si? obraca i pokazuje zawsze t? sam?, frontow? stron? cia?a. Dzi?ki niezwyk?ej postawie i barwie jest tak podobny do otoczenia, ?e nie spostrzega go nawet najbystrzejsze oko ludzkie. Ten niezwyk?y sposób zachowania si?, po??czony z odpowiedni? barw? upierzenia, chroni b?ka od wielu wrogów.


B?k w pozycji ochronnej


Je?eli b?k spostrze?e, ?e niebezpiecze?stwo wzrasta i ?e zosta? zauwa?ony, zmienia zachowanie: przypada do ziemi, kurczy szyj?, zwraca dziób w kierunku wroga, stroszy pióra na ca?ym ciele i roztacza skrzyd?a. Teraz sprawia wra?enie kilkakrotnie wi?kszego ni? jest w rzeczywisto?ci i przypomina rozgniewanego puchacza. Ju? sam gro?ny wygl?d mo?e odstraszy? napastnika. Je?eli jednak wróg podejdzie zbyt blisko, b?k b?yskawicznym ruchem wyrzuca szyj? i dziobem zadaje celny cios. Wobec tego, ?e szyja jego dzi?ki specjalnemu mechanizmowi, w?a?ciwemu wszystkim czaplom, mo?e z zupe?nego skurczu rozpr??y? si? nagle do znacznej d?ugo?ci, ?adne zwierz? nie zd??y cofn?? si? w por?, aby unikn?? ataku. Wed?ug ogólnego mniemania rybaków i my?liwych, celuje prosto w oko. Tego nie potwierdzaj? jednak nowsze do?wiadczenia. B?k nie celuje w oko, lecz gdziekolwiek b?d? w twarz cz?owieka, przy czym wykonuje ruch k?sania, tzn. k?uje otwartym dziobem, tote? po ka?dym uderzeniu pozostaj? na skórze dwie rany.

Dopiero gdy czuje si? na chwil? nie obserwowany, odwraca si? niepostrze?enie i rzuca do ucieczki. Wobec mniej gro?nych wrogów biegnie chy?kiem w g?szcz trzciny, a wobec gro?niejszych, jak np. psa my?liwskiego, podlatuje w powietrze.To szczególne zachowanie si? b?ka wobec wrogów jest w?a?ciwe wszystkim osobnikom w równym stopniu; ptak broni si? odruchowo, nie zdaj?c sobie sprawy z towarzysz?cych okoliczno?ci. Tak np. schwytany b?k i pozostawiony w pokoju z obawy przed cz?owiekiem pocz?tkowo tak samo wyci?ga szyj? i upodabnia si? do p?ku trzcin, mimo ?e znajduje si? w zupe?nie innym otoczeniu, w którym jego postawa jak i barwa piór nie tworz? ?adnej ochrony. Sposób zachowania si? b?ka jest zatem zawsze jednakowy, chocia? tylko w naturalnym ?rodowisku daje odpowiedni efekt.

B?k lata stosunkowo wolno i niepewnie, tote? za dnia zrywa si? niech?tnie i tylko z konieczno?ci. Zazwyczaj leci nisko ponad trzcinami i po kilkudziesi?ciu metrach znów zapada. Za pomoc? d?ugich palców umie wdrapywa? si? na badyle, ?azi? po trzcinie i brodzi? po grz?skim b?ocie.

Po?ywienie jego tworz? drobne zwierz?ta wodne i b?otne, np. niewielkie ryby, ?aby, kijanki, ?limaki, pijawki i owady, które chwyta w?ród g?stych trzcin lub wyjmuje z wody. Dla rybo?ówstwa jest ptakiem zupe?nie oboj?tnym.

Poniewa? jest bardzo ostro?ny i ?yje skrycie w trudno dost?pnym terenie, o biologii jego wiadomo stosunkowo niewiele i nawet najnowsza literatura powtarza niekiedy stare, zupe?nie b??dne zapatrywania.

Obecno?? swoj? w g?szczu trzcin zdradza bardzo dono?nym, niezwyk?ym g?osem, niepodobnym do g?osu ?adnego innego ptaka. W okresie godowym, tzn. od ko?ca marca do czerwca, samiec odzywa si? w pewnych odst?pach czasu pot??nym tonem, przypominaj?cym ryk krowy. G?os ten s?ycha? w cich? noc z odleg?o?ci oko?o 3 km. Z bliska brzmi on g?ucho i tubalnie, jak gdyby wychodzi? z g??bi b?ota, chocia? nie tak g?o?no, jak mogliby?my s?dzi? wnioskuj?c z tego, ?e s?ycha? go tak daleko. Z bliska s?ycha? wyra?nie trzy tony wst?pne, jak gdyby jakie? pompowanie, po czym nast?puje w?a?ciwy ryk. Ca?o?? brzmi mniej wi?cej „u u u prump". B?k zazwyczaj powtarza ryk trzykrotnie, a pó?niej zachowuje milczenie oko?o 8 minut. Przy bezwietrznej i ciep?ej pogodzie samiec odzywa si? w kwietniu i maju w pewnych odst?pach czasu przez ca?? dob?. G?os jego s?ycha? jednak najlepiej w nocy. W rozleg?ych kompleksach trzcin porykuje niekiedy kilka samców równocze?nie, a ka?dy odzywa si? z innego odcinka bagna.

Wed?ug poda? ludowych b?k mo?e wyda? ten pot??ny g?os jedynie wtedy, gdy zanurzy dziób w wod?. Ju? W. Taczanowski w?tpi? w prawdziwo?? tej wersji. Pó?niej obserwowano, jak ptak odzywa? si? siedz?c na kopie siana z daleka od wody, a osobniki oswojone rycza?y siedz?c na stole w pokoju. O bardzo podobnym gatunku, który ?yje w Ameryce, a odzywa si? prawie tak samo jak nasz b?k, wiadomo od dawna, ?e wydaje g?os nie zanurzaj?c dzioba. A zatem bajeczka o zanurzaniu dzioba zosta?a ju? definitywnie pogrzebana. Dzisiaj wiemy nawet, jakie ruchy ptak wykonuje. Najpierw kurczy szyj? i silnie rozdmuchuje gard?o na kszta?t kuli, a potem wysuwa szyj? poziomo przed siebie, mniej wi?cej do po?owy d?ugo?ci. W ten sposób rozpr??a odpowiednio drogi oddechowe, dzia?aj?ce jak rezonatory, a jego pot??ny g?os rozbrzmiewa w?a?nie w chwili wyci?gania szyi.

Po powrocie z po?udnia, w ko?cu lutego lub w pierwszych dniach marca, b?ki do?? cz?sto zmieniaj? swoje stanowiska, lecz po dwóch lub trzech tygodniach ka?dy samiec wybiera ju? sta?e miejsce w trzcinie, z którego odzywa si? przez kilka miesi?cy. Dot?d jeszcze nie wiadomo, po ilu latach b?k uzyskuje dojrza?o?? p?ciow?. Trudno równie? rozstrzygn?? czy b?ki ?yj? parami, czy te? w wielo?e?stwie lub bez?e?stwie. Niekiedy w pobli?u jednego samca znajdowano kilka gniazd zawieraj?cych jaja, a po za tym kilka gniazd pustych. Wynika?oby z tego, ?e przy jednym samcu trzyma si? kilka samic. Zazwyczaj jednak w s?siedztwie samca znajduje si? tylko jedno gniazdo, z czego mo?na by wnosi?, ?e ptaki trzymaj? si? parami. Niektórzy autorzy s?dz?, ?e puste gniazda s? dzie?em samca, któremu nie uda?o si? przywabi? samicy. Niewykluczone jest równie?, ?e b?ki ?yj? w bez?e?stwie, podobnie jak g?uszce i cietrzewie. To ?e samiec odzywa si? bardzo g?o?no, stale w jednym miejscu i w do?? równych odst?pach czasu przez ca?y okres l?gu, upodabnia zachowanie si? b?ka do tokuj?cego g?uszca. Mo?liwe zatem, ?e b?k nie ??czy si? z ?adn? samic?, a jedynie daje o sobie zna?, aby samice mog?y go ?atwo odszuka?, gdy rozpoczynaj? znoszenie jaj. Jak jest w istocie, trudno rozstrzygn??, gdy? ze wzgl?du na niedost?pny teren oraz ukryty tryb ?ycia tego ptaka trudno go obserwowa?. Mo?emy jednak przyj?? ponad wszelk? w?tpliwo??, ?e ryk b?ka s?u?y do opanowania pewnego terytorium, w którym ptak wydaj?c g?os oznajmia, ?e miejsce jest ju? zaj?te.

Gniazdo znajduje si? w g?szczu trzcin i z kupy suchych badyli wystaje zaledwie kilkana?cie centymetrów ponad poziom wody. G??bia najbli?szego otoczenia bywa ró?na i brodz?cemu cz?owiekowi mo?e si?ga? do kostek lub do kolan.

Wed?ug nowszych obserwacji, zw?aszcza autorów holenderskich, samica znosi jaja w odst?pach od jedno- do trzydniowych, a wysiadywanie rozpoczyna po zniesieniu pierwszego lub drugiego jaja. Wysiadywanie trwa 25—26 dni. Samiec nie interesuje si? gniazdem i prawdopodobnie nie przynosi po?ywienia wysiaduj?cej samicy ani te? piskl?tom. Z niektórych gniazd wszystkie piskl?ta wychodz? szcz??liwie, w innych zdarza si?, ?e samica uciekaj?c w niebezpiecze?stwie, str?ca jaja w wod?. Niekiedy starsze piskl?ta odpychaj? i napastuj? m?odsze, skutkiem czego s?absze gin? z g?odu.

Po dwóch tygodniach piskl?ta zaczynaj? raz po raz wychodzi? z gniazda i pe?za? po s?siednich trzcinach, jednak?e dopiero w pi?tym tygodniu opuszczaj? gniazdo definitywnie. W ósmym tygodniu s? ju? samodzielne i potrafi? dobrze lata?.

W jesieni b?ki udaj? si? na w?drówk?. Nie odlatuj? daleko, a niektóre osobniki pozostaj? u nas przez ca?? zim?, zw?aszcza gdy nie ma du?ych mrozów i miejscami woda nie zamarza. Poniewa? woda pozostaje najd?u?ej otwarta tam, gdzie istniej? pr?dy, mo?na spotka? na ?niegu ?lady b?ka naj?atwiej nad strumykami wyp?ywaj?cymi z jeziora.


Na podstawie: „Ptaki ziem polskich” - Jan Soko?owski
Zdj?cie pobrane z Wikipedi; autor Marek Szymonek.
Opracowa?: Polo

Prawa autorskie © Skar?yski Wortal Turystyczny Wszystkie prawa zastrzeżone.

Opublikowane: 2006-04-05 (14549 odsłon)

[ Wróć ]

Theme Design© 2004(c) by: Lorkan Themes

Wszystkie znaki © nale?a do ich prawowitych w?ascicieli
PHP-Nuke Copyright © 2004 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL.
PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Powered by TURBO NUKE PL

Tworzenie strony: 0.11 sekund


TOP SWIETOKRZYSKIE !