Skar?yski Wortal Turystyczny
  Zarejestruj się   | Strona Główna |     | Albumy |     | Forum |     | Artykuły |     | Poczta |              

           

   Turystyka
Strona G?ówna

HistoriaShow/Hide content
tree-T.gif Skar?yskoShow/Hide content
tree-T.gif Osada Kamienna do pocz?tku XXw
tree-T.gif Osada Kamienna 1914 - 1918
tree-T.gif Historia w datach
tree-T.gif Pomnik powsta?ców
tree-T.gif Przewa? staszicowski
tree-L.gif Trakt
tree-T.gif Bli?ynShow/Hide content
tree-T.gif Rozwój
tree-T.gif Górnictwo
tree-T.gif Jagie??o w Blizynie
tree-T.gif Gazeta z 1923r
tree-L.gif Monety
tree-T.gif MostkiShow/Hide content
tree-L.gif Historia
tree-T.gif ParszówShow/Hide content
tree-L.gif Zarys Historii
tree-T.gif SuchedniówShow/Hide content
tree-T.gif Zarys Historii 1
tree-L.gif Zarys Historii 2
tree-T.gif ??cznaShow/Hide content
tree-L.gif Zarys Historii
tree-L.gif InneShow/Hide content
tree-T.gif ?ZP AK PONURY
tree-T.gif Najstarsze domostwo
tree-L.gif Pseudonim OSET
Szlaki turystyczneShow/Hide content
tree-T.gif Objasnienia
tree-T.gif Szlaki pieszeShow/Hide content
tree-T.gif Wykaz szlaków pieszych
tree-T.gif Szlak czerwony
tree-T.gif Szlak ?ó?ty
tree-T.gif ?ladami górników
tree-T.gif Szlak zielony
tree-T.gif Szlak ?ó?ty 2
tree-L.gif Szlak czarny
tree-T.gif Szlaki roweroweShow/Hide content
tree-T.gif Berlin - Lwów
tree-T.gif Szlak niebieski
tree-L.gif Szlak czarny
tree-T.gif Szlaki konneShow/Hide content
tree-L.gif 80km konno
tree-L.gif WycieczkiShow/Hide content
tree-T.gif Le?nymi ?cie?kami
tree-T.gif W Lany Poniedzia?ek
tree-T.gif Kierz, Szyd?owiec ...
tree-T.gif Cel wycieczki…I??a
tree-T.gif Turystyka sp?ywowa
tree-T.gif Jastrz?b-Or?ów
tree-L.gif Wycieczka na ?ysic?
PTTK Skar?yskoShow/Hide content
tree-T.gif Regulamin odznak
tree-T.gif PTTKShow/Hide content
tree-T.gif Terminarz
tree-T.gif KronikaShow/Hide content
tree-T.gif XXXI Rajd BAB
tree-T.gif XIV Maraton Konecki
tree-T.gif VI Rajd Wiosenny
tree-L.gif X Rajd Miko?ajkowy
tree-L.gif 25 lat PTTK
MuzeaShow/Hide content
tree-T.gif Lista zabytków
tree-T.gif Muzeum im. Or?a Bia?ego
tree-T.gif Sanktuarium
tree-T.gif M. Zag??bia Staropolskiego
tree-T.gif Izba Pami?ci
tree-L.gif Muzeum Wsi Kieleckiej
GeologiaShow/Hide content
tree-T.gif Mapa geologiczna
tree-T.gif Jaskinie
tree-T.gif Sztolnie
tree-T.gif Kamienio?omyShow/Hide content
tree-T.gif Lista kamien.
tree-L.gif Kopulak
tree-L.gif G?azy narzutoweShow/Hide content
tree-T.gif G?az w Kierzu
tree-L.gif Skandynawski przybysz
ZabytkiShow/Hide content
tree-T.gif Mapa zabytków
tree-T.gif Zabytki technikiShow/Hide content
tree-T.gif Co i gdzie
tree-T.gif Starachowice
tree-T.gif Bobrza
tree-L.gif Nietulisko Fabryczne
tree-T.gif KapliczkiShow/Hide content
tree-L.gif Bukowa Góra
tree-T.gif Triangul
tree-T.gif Zalew Bzi?ski
tree-T.gif Rejon umocniony
tree-T.gif Dru?niczówka
tree-T.gif SynagogiShow/Hide content
tree-T.gif Samsonów
tree-L.gif Skar?ysko
tree-T.gif Cmentarze ?ydowskieShow/Hide content
tree-T.gif Skar?ysko
tree-L.gif Bodzentyn
tree-T.gif PomnikiShow/Hide content
tree-L.gif Klonów
tree-T.gif ZamkiShow/Hide content
tree-T.gif Dwór obronny w Modliszewicach
tree-T.gif Bodzentyn
tree-T.gif I??a
tree-T.gif Kurozw?ki
tree-T.gif Szyd?owiec
tree-T.gif Podzamcze Piekoszowskie
tree-L.gif Janowiec
tree-T.gif W?chockShow/Hide content
tree-T.gif Cystersi. Krowy, rudy i organy
tree-T.gif Pa?ac Schoenbergów
tree-L.gif Trzy rzuty beretem od Starachowic
tree-T.gif Ko?cio?yShow/Hide content
tree-T.gif Ko?cio?y
tree-T.gif ?wi?ta Katarzyna
tree-T.gif Ko?ció? farny ?w. Zygmunta
tree-L.gif Ko?ció? Wniebowzi?cia NMP
tree-L.gif Staro?ytne skarby Ponidzia
Baza noclegowaShow/Hide content
tree-T.gif Hotele
tree-T.gif AgroturystykaShow/Hide content
tree-T.gif Mostki
tree-T.gif Bli?yn
tree-T.gif Suchedniów
tree-T.gif Ko?oma?
tree-L.gif Parszów
tree-L.gif Zajazdy
Skar?yskie Tow.CyklistówShow/Hide content
tree-T.gif O nas - Cyklistach
tree-T.gif Kolejarze w Sielpi
tree-T.gif VII Skar?yski Rajd Rowerowy
tree-T.gif XIII Konecki Maraton
tree-T.gif IV Rajd Rowerowy
tree-L.gif XIV Konecki Maraton Rowerowy
Gdzie na weekendShow/Hide content
tree-T.gif Chlewiska
tree-T.gif Topornia
tree-T.gif Góra Che?m
tree-T.gif Kapkazy
tree-L.gif Radkowice

Zawrto?? Wortalu

Top
Polskie Towarzystwo HistoryczneShow/Hide content
· Rocznik 2010

   Dzia? przyrodniczy
Flora i Fauna
RoslinyShow/Hide content
tree-T.gif Czermie? b?otna
tree-T.gif Przylaszczka
tree-T.gif Okratek australijski
tree-T.gif Skar?yskie orchidee
tree-T.gif Wiosenne grzyby
tree-T.gif Orlik pospolity
tree-T.gif Borowik ceglastopory
tree-T.gif D?brówka roz?ogowa
tree-T.gif Ro?linne drapie?niki
tree-T.gif Brzoza czarna
tree-L.gif Czarcik?s ??kowy
Zwierz?taShow/Hide content
tree-T.gif PtakiShow/Hide content
tree-T.gif Awifauna Skar?yskaShow/Hide content
tree-T.gif Awifauna
tree-T.gif Uzupe?nienie I
tree-L.gif Uzupe?nienie II
tree-T.gif B?czek
tree-T.gif B?k
tree-T.gif Biegus zmienny
tree-T.gif Brodziec krwawodzioby
tree-T.gif G?? zbo?owa
tree-T.gif Grubodziób
tree-T.gif Jarz?bek
tree-T.gif Jemio?uszka
tree-T.gif Kaczka czernica
tree-T.gif Kokoszka
tree-T.gif Dzi?cio? du?y
tree-T.gif Dzierzba g?siorek
tree-T.gif Kopciuszek
tree-T.gif Jaskó?ka dymówka
tree-T.gif Ba?ant ?ownyShow/Hide content
tree-T.gif Opis gatunku
tree-L.gif Obserwacje
tree-L.gif Kruk - Corvus corax L.
tree-T.gif OwadyShow/Hide content
tree-T.gif Pok?onnik kamilla
tree-T.gif Ziele?czyk ostr??ynowiec
tree-T.gif Modraszek argiades
tree-T.gif Górówka meduza
tree-T.gif Strz?potek soplaczek
tree-T.gif Przeplatka aurinia
tree-T.gif Dostojka akwilionaris
tree-T.gif Pasyn lucylla
tree-T.gif Tygrzyk paskowany
tree-T.gif Klecanka polna
tree-T.gif Poskrzypka liliowa
tree-T.gif Trzyszcz piaskowy
tree-T.gif Trzyszcz polny
tree-T.gif Bujanka
tree-T.gif Mieniak stru?nik
tree-T.gif Bielinek rzepnik
tree-T.gif Modraszek teleius
tree-T.gif Wa?ka p?askobrzucha
tree-T.gif Moszenica wierzbówka
tree-T.gif Przeziernik osowiec
tree-T.gif ?anocha pobrz?cz
tree-T.gif Biegacz skórzasty
tree-T.gif Czerwo?czyk fioletek
tree-T.gif ?wierszcz polny
tree-L.gif Mieniak stru?nik
tree-T.gif SsakiShow/Hide content
tree-T.gif BobryShow/Hide content
tree-T.gif Skar?ysko
tree-T.gif Ole?nica
tree-L.gif Lubianka
tree-T.gif Wydry
tree-L.gif Wilki
tree-L.gif GadyShow/Hide content
tree-T.gif Padalec zwyczajny
tree-L.gif ?mija zygzakowata

Ochrona Przyrody
Parki KrajobrazoweShow/Hide content
tree-T.gif Suchedniowski
tree-L.gif Sieradowicki
RezerwatyShow/Hide content
tree-T.gif Barcza
tree-T.gif Rezerwat Cisa A
tree-T.gif Rezerwat Cisa B
tree-T.gif Ciechostowice
tree-T.gif Dalejów
tree-T.gif W dolinie Krasnej
tree-T.gif ?winia Góra
tree-T.gif ?winia Góra (EN)
tree-T.gif Rydno
tree-T.gif Kamie? Michnowski
tree-T.gif Wykus
tree-T.gif Ska?y w Krynkach
tree-L.gif Góra Grodowa
Pomnik przyrodyShow/Hide content
tree-T.gif Ska?ka Rejowska
tree-T.gif Bukowa Góra
tree-L.gif "Cyga?ska Kapa" i "Bia?y Kamie?"
Ciekawe miejscaShow/Hide content
tree-T.gif Diabelska Karczma
tree-T.gif Puszcza ?wi?tokrzyska
tree-T.gif Wschód na ?wi?tym Krzyzu
tree-T.gif Uroczysko "Pi?ty"
tree-T.gif Platforma na go?oborzu
tree-T.gif Bór mieszany
tree-T.gif Wiosenne motyle
tree-T.gif Bezimienny strumyk
tree-T.gif Bartek umiera
tree-T.gif Góra Che?m
tree-T.gif Radkowice
tree-L.gif Kapkazy

Woda
RzekiShow/Hide content
tree-T.gif Rzeka ?arnówka
tree-T.gif Dzieje rzeki Kamiennej
tree-L.gif Strumie? Kaczka
Gdzie na rybyShow/Hide content
tree-T.gif Ryby w okolicy
tree-T.gif Cha?cza
tree-T.gif Brody I??eckie
tree-T.gif Ja?le
tree-T.gif Mostki
tree-T.gif Piachy
tree-T.gif Rejów
tree-T.gif Suchedniów
tree-L.gif Zbo?enna
Opowie?ci z dnaShow/Hide content
tree-T.gif W?dkarska choroba
tree-L.gif Sobota na Brodach

   Inne informacje
Gminy Powiatu
Skarzysko-Kamienna
Skar?ysko Ko?cielne
SuchedniówShow/Hide content
tree-T.gif Skrótowo
tree-T.gif Po?o?enie
tree-T.gif ?rodowisko
tree-T.gif Zabytki
tree-T.gif Osadnictwo
tree-T.gif Zarys historii
tree-T.gif Historia w XXw
tree-L.gif Us?ugi
??cznaShow/Hide content
tree-T.gif Skrótowo
tree-T.gif Po?o?enie
tree-T.gif ?rodowisko
tree-T.gif Zabytki
tree-T.gif Osadnictwo
tree-T.gif Zarys historii
tree-L.gif Us?ugi
Blizyn

Ciekawostki
Z naszych wyprawShow/Hide content
tree-T.gif Wschód na ?wi?tym Krzy?u
tree-T.gif Z lotu ptaka
tree-T.gif Rajd SH Kotwica
tree-T.gif Prastary las
tree-T.gif Road Runners
tree-T.gif Wielka tajemnica Emeryka
tree-T.gif W?skotorówk? do Lipia
tree-T.gif Wykus 2006
tree-T.gif Motocross Bli?yn
tree-T.gif Nepomuki regionu
tree-T.gif Muzeum im. Or?a Bia?ego
tree-T.gif Redakcja przy pracy...
tree-T.gif Tablice BHP w Starachowicach
tree-T.gif KTD-458 ORP "Odwa?ny"
tree-T.gif XII Jarmark I??ecki
tree-T.gif Bieg prze?ajowy w Bli?ynie
tree-T.gif ?wi?to Herbaty i Kawy
tree-T.gif Zalejowa
tree-T.gif Ja lubie je??
tree-T.gif Jak to licznik ...
tree-T.gif 11.11.2006
tree-T.gif Wycieczka na ?ysic?
tree-T.gif Dzionie rakowskie
tree-T.gif Mostki inaczej
tree-L.gif Plener Malarski
KoncertyShow/Hide content
tree-T.gif Orkiestry D?te
tree-L.gif Koncerty Bli?y?skieShow/Hide content
tree-L.gif Ratujemy ko?ció?ek ?w. Zofii

Wywiady, artyku?yShow/Hide content
tree-T.gif Wykreowa? mark?
tree-T.gif Ja o tym nie marzy?em
tree-T.gif Wyspy nie oddamy
tree-T.gif Wspom. P. ?wierczy?skiego
tree-T.gif Klaster turystyczny
tree-L.gif Wyk?ad dr Piotra Kardysia


   Ankiety/Sondy
Czy wiesz co to Rydno?

Wiem od dawna
Dowiedzia?em si? na Pikniku
Nie mam poj?ciaWyniki
Ankiety

Głosów 2386

   Dodatki
Wpisz się do Księgi

Filmoteka

Nasza Ekipa

Forum dyskusyjne

Kalendarz

Napisz Newsa

Kontakt

Co w Wortalu

Prenumerata biuletynu

Archiwum Newsów

Szukaj w Wortalu

Poleć Nasz Wortal


   Galerie Wortalu

DSCF5832_chata.JPG
  
jasknia_janusz2.jpg
  
DSCF6986_harley.JPG
  
DSCF7130_Rydno-28.JPG
  
gagaty_2008_06_25_09_km.jpg
  
dzieci_2702.jpg
  
wycieczka_zID0088_tabici_kamien_michniowski.jpg
  
Img_6281.jpg
  
kilinskiego_2008_11_09_6992.jpg
  
244.jpg
  
DSCF8625_podpis_zeromski.jpg
  
DSCF9642_pajak.jpg
  
kamieniolom(2).jpg
  
witraz_sw_katarzyna.jpg
  
DSCF6070_szenberg.png
  
DSCF9683_chlopaki.jpg
  
DSCF2249_fioletek_km_+.jpg
  
DSCF7921_nepomuk_Michniow.jpg
  
zer7.jpg
  
gniazdo_wiewiorki_2008_02_07_0158.jpg
  
Klasztor w W?chocku_1626_filtered.jpg
  
krol3.JPG
  
dolina_kamionki_mlyn_ogonow_2007_12_02_1213_kadr.jpg
  
piestrzenice.jpg
  
2.jpg
  Skar?yski Wortal Turystyczny: Polskie Towarzystwo Historyczne

Przeszukaj ten temat:   
[ Wróć na stronę główn± | Wybierz nowy temat ]

  Roztrzygni?cie kunkursu
Polskie Towarzystwo Historyczne
Konkurs Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddzia? w Skar?ysku-Kamiennej zwi?zany z 90. rocznic? nadania praw miejskich Kamiennej rozstrzygni?ty!

Skar?ysko-Kamienna wczoraj i dzi?.
Historia mojej ulicy


Komisja konkursowa w sk?adzie: przewodnicz?cy dr Tadeusz Wojewoda oraz cz?onkowie: Anna Radzimirska-Lange, Ilona Mrówka i Krzysztof Zeme?a oceni?a prace dostarczone do siedziby Towarzystwa spe?niaj?ce kryteria opisane w regulaminie konkursu i postanowi?a nagrodzi?:

Piotra K?p? – I miejsce w kategorii praca fotograficzna (historia OSP w Skar?ysku Ko?cielnym),

Aleksandr? Wik?o – I miejsce w kategorii prezentacja multimedialna (historia MKS),

Marik? Kawalec – wyró?nienie w kategorii praca pisemna (historia ulicy Struga).

Poza konkursem wyró?niono prac? p. Barbary Pi?tek (historia obecnej ulicy Paryskiej).

Uroczyste wr?czenie nagród odb?dzie si? 25 pa?dziernika w trakcie sesji popularnonaukowej PTH w MCK. Organizatorzy dzi?kuj? uczestnikom za liczne i ciekawe prace, i maj? nadziej?, ?e konkurs pos?u?y? propagowaniu wiedzy o historii Skar?yska-Kamiennej. Nagrodzone i wyró?nione prace zostan? opublikowane na skar?yskich portalach internetowych.

PS. Osoby nagrodzone i wyró?nione zostan? zawiadomione o terminie i miejscu wr?czenia nagród na 14 dni przed jego uroczystym podsumowaniem.

Protokó? komisji - do pobrania
Wysłany przez Master dnia 10-07-2013 o godz. 07:27:49 (2412 odsłon)

(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Konkurs historyczny
Polskie Towarzystwo Historyczne
Oddzia? Polskiego Towarzystwa Historycznego w Skar?ysku-Kamiennej

og?asza

konkurs historyczny

Skar?ysko-Kamienna wczoraj i dzi?. Historia mojej ulicy

dla uczniów szkó?/placówek wychowawczych wszystkich etapów edukacyjnychRegulamin konkursu do pobrania
Wysłany przez Master dnia 12-02-2013 o godz. 09:06:41 (2486 odsłon)

(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Ró?ne Oblicza Historii
Polskie Towarzystwo Historyczne


Polskie Towarzystwo Historyczne

Oddzia? w Skar?ysku-Kamiennej

oraz

Miejskie Centrum Kultury
w Skar?ysku-Kamiennej

Zapraszaj? na sesj?

RÓ?NE OBLICZA HISTORII

Sesja odb?dzie si? 26 pa?dziernika 2012 roku
w Miejskim Centrum Kultury
w Skar?ysku-Kamiennej
ul. S?owackiego 25


Zaproszenie do pobrania
Wysłany przez Master dnia 03-10-2012 o godz. 07:33:06 (1457 odsłon)

(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Oddzia?u PTH w Skar?ysku-Kamiennej
Polskie Towarzystwo HistoryczneW dniu 15 grudnia 2010 r. o godz. 17.30 w II LO odby?o si? walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze skar?yskiego oddzia?u Poskiego Towarzystwa Historycznego.

Aktualnie oddzia? liczy 26 cz?onków zwyczajnych i 4 wspieraj?cych.
Na zebraniu omówiono dzia?alno?? oddzia?u w 2010 roku (m.in. opracowanie materia?ów edukacyjnych "Ma?a Ojczyzna", monografii Skar?yska Ko?cielnego, wspó?praca przy opracowaniu monografii Bli?yna, organizacja sesji popularnonaukowej "Od pomys?u do przemys?u" z okazji Europejskich Dni Dziedzictwa, wydanie periodyku naukowego - Rocznika Oddzia?u PTH w Skar?ysku-Kam "Z dziejów regionu i miasta".

Wybrano nowe w?adze oddzia?u w sk?adzie:

prezes - dr Tadeusz Wojewoda

wiceprezesi - Krzysztof Zeme?a i Piotr Kardy?,

sekretarz - Ilona Mrówka,

skarbnik - Anna Radzimirska-Lange,

cz?onek zarz?du - Tomasz Seku?a.

Nowy zarz?d zapowiedzia? opublikowanie wspólnie z Stowarzyszeniem "PraOsada RYDNO" "Panoramy dziejów miasta" - popularnej historii miasta (dofinansowane w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich) oraz podj?cie przygotowa? do opracowania w pe?ni naukowej monografii Skar?yska-Kamiennej na jubileusz 90-lecia miasta.
Wysłany przez Master dnia 16-12-2010 o godz. 13:55:46 (1949 odsłon)

(Czytaj więcej... | Wynik: 4.33)

  Sesja popularnonaukowa PTH
Polskie Towarzystwo Historyczne
Tre?ci? Europejskich Dni Dziedzictwa w 2009 r. - „Zabytkom na odsiecz! Szlakiem grodów, zamków i twierdz” s? zabytki architektury obronnej i dziedzictwo militarne oraz wszelkie ?lady wojen i walk zapisanych na kartach burzliwej historii naszego kraju. Z?o?ona historia zdecydowa?a, ?e zasoby te s? w Polsce szczególnie bogate i stanowi? dziedzictwo nie tylko polskie ale ca?ej Europy.


Sesja popularnonaukowa zorganizowana przez PTH oddzia? w Sko-Kam oraz Powiatow? i Miejsk? Bibliotek? Publiczn? w Sko-Kam pod patronatem Prezydenta Miasta Pana Romana Wojcieszka odb?dzie si? 23 X 2009 w budynku Biblioteki przy ul. Towarowej. Pocz?tek o godz. 15.00

1. Dr hab. Dariusz Kupisz (IH UMCS Lublin): Dzia?ania zbrojne podczas rokoszu zebrzydowskiego na terenie województwa sandomierskiego

2. Dr Eugeniusz Janas (IH UMCS Lublin): "Sejmiki" ?o?nierskie - ko?a wojskowe na obszarze dawnego województwa sandomierskiego w latach 1661-1663

3. Dr Rados?aw Kubicki (UJK Kielce): Wojska i dzia?ania wojenne w okolicy Opatowa od konfederacji barskiej do wojen napoleo?skich

4. Marcin Medy?ski (Skar?ysko-Kamienna - Warszawa): Militarne dzieje skar?yskiego w?z?a kolejowego

5. Przemys?aw Bieniek (UJK Kielce): Reorganizacja struktury ko?cielnej na ziemiach polskich po odzyskaniu niepodleg?o?ci. Wizyta Nuncjusza Achillesa Rattiego w Kielcach

6. Pawe? Rzuchowski, Pawe? G?bski (Skar?ysko-Kamienna): Skar?yskie schrony z okresu zimnej wojny – zapomniane budowle Moderator: prof. dr hab. Wojciech Iwa?czak
Wysłany przez Master dnia 06-10-2009 o godz. 14:18:55 (1827 odsłon)

(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zaproszenie na sesj? popularnonaukow?
Polskie Towarzystwo Historyczne
Polskie Towarzystwo Historyczne
Oddzia? w Skar?ysku-Kamiennej
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna
Urz?d Miasta Skar?ysko-Kamienna
Urz?d Marsza?kowski Województwa ?wi?tokrzyskiego
Regionalny O?rodek Bada? i Dokumentacji Zabytków w Kielcach
ZAPRASZAJ?

NA SESJ? POPULARNONAUKOW?

26 wrze?nia 2008

Zaproszenie do pobrania - pdf
Wysłany przez Master dnia 05-09-2008 o godz. 12:33:38 (2061 odsłon)

(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Odby?o si? spotkanie za?o?ycielskie skar?yskiego oddzia?u PTH
Polskie Towarzystwo Historyczne25 czerwca w II LO im. A. Mickiewicza w Skar?ysku-Kamienna odby?o si? Walne Zebranie Cz?onków Oddzia?u PTH b?d?ce jednocze?nie zebraniem za?o?ycielskim Oddzia?u Polskiego Towarzystwa Historycznego w Skar?ysku-Kamiennej.
Wysłany przez Master dnia 26-06-2007 o godz. 08:37:28 (3186 odsłon)

(Czytaj więcej... | 2167 bajtów więcej | Wynik: 0)

   Co nowego na stronie?
 Monografia miasta
 Miniatury historyczne 1/2012
 Izba Pami?ci ZM Mesko
 Rocznik PTH 3/2012
 Rocznik PTH 2/2011
 Rocznik PTH 2010
 M?ody Obywatel
 Wizyta studyjna w Gminie Bli?yn

   PTTK Oddzia? Miejski Skar?ysko
 Ostojów - J?drów - Berezów - Suchedniów - Rejów
 Rejów - Bór - Bia?a Góra - Bernatka
 ?y?wy – Nowy M?yn – Stary M?yn – W?chock

   U?ytkownicy
Witaj Anonymous


Pseudonim

Hasło

 

Członkostwo

 · Nowe dzisiaj

0

 · Nowe wczoraj

0

 · Wszystkie

326


Ostatni 3 Użytkowników
 01:Sep 01, 2013andy
 02:Aug 02, 2013napenk
 03:May 10, 2013marceg

Na stronie

 Go¶ci (100%)

157

 01: 69.171.230.XXX  02: 173.252.107.XXX  03: 173.252.87.XX  04: 173.252.87.XXX  05: 173.252.87.X  06: 173.252.107.XX  07: 54.36.148.XXX  08: 54.36.148.XX  09: 173.252.127.XX  10: 69.171.230.XX  11: 69.171.230.X  12: 173.252.83.XX  13: 69.171.249.XXX  14: 173.252.107.X  15: 69.171.249.X  16: 69.171.249.X  17: 69.171.230.X  18: 173.252.127.X  19: 69.171.230.XX  20: 54.36.148.XXX  21: 173.252.83.XXX  22: 69.171.249.XXX  23: 54.36.149.XX  24: 173.252.107.XXX  25: 54.36.148.XXX  26: 69.171.230.X  27: 173.252.107.X  28: 173.252.107.XX  29: 69.171.249.X  30: 173.252.83.XX  31: 173.252.127.X  32: 54.36.148.XXX  33: 173.252.107.X  34: 173.252.83.X  35: 69.171.249.X  36: 173.252.107.XX  37: 69.171.230.XX  38: 173.252.87.XXX  39: 69.171.249.X  40: 173.252.83.XX  41: 85.208.96.XXX  42: 54.36.149.XX  43: 173.252.83.XX  44: 173.252.70.X  45: 54.36.148.XXX  46: 54.36.148.XXX  47: 173.252.83.XXX  48: 173.252.69.X  49: 173.252.69.XXX  50: 173.252.87.X  51: 54.36.149.XX  52: 54.36.148.XX  53: 185.191.171.XX  54: 173.252.69.X  55: 34.239.170.XXX  56: 54.36.149.XX  57: 69.171.249.XX  58: 173.252.83.X  59: 173.252.70.XXX  60: 173.252.83.XXX  61: 173.252.69.XX  62: 54.36.149.XX  63: 185.191.171.XX  64: 54.36.149.XX  65: 173.252.70.XXX  66: 173.252.87.XX  67: 69.171.249.XXX  68: 173.252.83.XX  69: 173.252.83.X  70: 173.252.87.X  71: 173.252.83.XXX  72: 173.252.107.X  73: 173.252.70.XXX  74: 54.36.148.XXX  75: 173.252.83.X  76: 69.171.230.XXX  77: 173.252.83.XX  78: 69.171.249.X  79: 54.36.148.XX  80: 69.171.230.XXX  81: 69.171.249.X  82: 69.171.249.XXX  83: 54.36.148.XXX  84: 69.171.249.XXX  85: 173.252.83.X  86: 69.171.230.X  87: 173.252.83.XX  88: 69.171.230.XXX  89: 173.252.70.X  90: 173.252.107.XX  91: 173.252.83.X  92: 85.208.96.XXX  93: 69.171.249.XX  94: 47.128.110.XXX  95: 173.252.83.XXX  96: 69.171.249.XX  97: 69.171.230.X  98: 69.171.230.X  99: 54.36.148.XX  100: 173.252.87.XX  101: 69.171.249.XX  102: 173.252.107.X  103: 69.171.249.X  104: 173.252.107.XXX  105: 173.252.87.XXX  106: 173.252.107.XXX  107: 173.252.83.XX  108: 173.252.83.XX  109: 69.171.230.X  110: 173.252.83.X  111: 173.252.83.XX  112: 173.252.83.XX  113: 173.252.87.XX  114: 173.252.83.XX  115: 69.171.230.XXX  116: 54.36.148.XX  117: 54.36.148.XXX  118: 173.252.107.X  119: 173.252.87.XXX  120: 69.171.249.XXX  121: 54.36.148.XXX  122: 69.171.249.XXX  123: 69.171.230.X  124: 185.191.171.X  125: 173.252.127.XXX  126: 69.171.230.XX  127: 173.252.87.X  128: 54.36.148.XX  129: 173.252.107.XX  130: 69.171.230.XXX  131: 69.171.230.X  132: 173.252.83.XX  133: 173.252.107.X  134: 54.36.148.XXX  135: 173.252.127.XXX  136: 173.252.87.XX  137: 173.252.70.XXX  138: 69.171.249.X  139: 173.252.127.XX  140: 173.252.83.XX  141: 173.252.87.X  142: 85.208.96.XXX  143: 69.171.230.XXX  144: 173.252.83.XX  145: 91.103.252.XX  146: 173.252.87.XXX  147: 173.252.107.XX  148: 173.252.107.XXX  149: 173.252.87.X  150: 54.36.148.XX  151: 69.171.249.XX  152: 40.77.167.XX  153: 54.36.149.XX  154: 173.252.127.XX  155: 173.252.107.XX  156: 173.252.107.XX  157: 173.252.83.XX

 Użytkowników (0%)

0

 Razem online

157   Polecamy

Marek Poznański

Świętokrzyskie. Jakie cudne
   Najbli?sze imprezyMasz informację o imprezie na która warto się wybrać ....Napisz do nas ...

Theme Design© 2004(c) by: Lorkan Themes

Wszystkie znaki © nale?a do ich prawowitych w?ascicieli
PHP-Nuke Copyright © 2004 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL.
PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Powered by TURBO NUKE PL

Tworzenie strony: 0.12 sekund


TOP SWIETOKRZYSKIE !